פתיחת תפריט ניידים

טפסי שירות לקוחות

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
מקוון
1.
בקשה להצטרפות להוראת קבע בכרטיס אשראי
2.
בקשה להצטרפות להוראת קבע
3.
הצהרה על החלפת מחזיקים בגין מכירה
4.
הצהרה על החלפת מחזיקים בגין ירושה
5.
הצהרה על החלפת מחזיקים בגין השכרה
6.
בקשה לבירור חיוב חריג בעד צריכת מים
7.
ניתוק אספקת המים בנכס
8.
בקשה להתקנת מד מים בעל תצוגה רדומה בשבת מד "כרמל גלאט"
9.
בקשה לבדיקת איכות המים בנכס פרטי
10.
טופס הכרה בנזילה - מד פרטי
11.
טופס הכרה בנזילה - מד ראשי
12.
בקשה לבירור של חיוב בעד צריכת המים
13.
בקשה להתקנת מד מים בנכס
14.
הצהרה על מספר נפשות המתגוררות ביחידת דיור