פתיחת תפריט ניידים

הודעה על התייקרות תעריפי המים: בהתאם להחלטת הרשות הממשלתית למים וביוב התייקר תעריף המים למגורים החל מיום 1.1.2019 בשיעור של כ-4%

הודעה על התייקרות תעריפי המים: בהתאם להחלטת הרשות הממשלתית למים וביוב התייקר תעריף המים למגורים החל מיום 1.1.2019 בשיעור של כ-4%. עקב טעות סופר בחלק מחשבונות המים, בהודעה המצורפת לחשבון התקופתי נמסר אחוז התייקרות שונה.

לתשומת לבכם חשבון המים חושב באופן תקין בהתאם לתעריפים.

מידע אודות תעריפי המים ניתן למצוא בלינק המצורף:

http://www.water.gov.il/Hebrew/Rates/Pages/Rates.aspx