חברי דירקטוריון

 

 יצחק ברוורמן - יו"ר הדירקטוריון
מירה הולצר – חברת דירקטוריון
אברהם נויברגר – חבר מועצת המנהלים – חבר ועדת הכספים וחבר ועדת הביקורת
אלה איגלר – חברת מועצת המנהלים – יו"ר ועדת הביקורת
רו"ח הדסה רוזנברג – חברת מועצת המנהלים – יו"ר ועדת הכספים וחברת וועדת ביקורת
יהודה שלמון – חבר מועצת המנהלים – חבר ועדת הביקורת
משה מרציאנו – חבר מועצת המנהלים
הרב ישראל פורוש – ראש עיריית אלעד – חבר מועצת המנהלים
מר עסי מחמוד  ראש מועצת כפר ברא  משקיף