פתיחת תפריט ניידים

חברי דירקטוריון

 
רמי גרינברג, ראש העיר ויו"ר מיתב
 
מר אברהם נויברגר
 
גב' אלה איגלר
 
גב' מירה הולצר
 
גב' הדסה רוזנברג
 
מר יהודה שלמון
 
הרב ישראל פורוש