מכרזים - שנת 2018

 
מכרז מספר 101/18 – ביצוע אחזקה שוטפת וחידוש צנרת 
 
לפרטים נוספים בשפה העברית - לחץ כאן 
לפרטים נוספים בשפה הערבית - לחץ כאן