תעריפי המים

בהתאם להחלטת הרשות הממשלתית למים וביוב, בתאריך 01.01.2010 נכנסו לתוקף כללי המים החדשים שקובעים, בין היתר, את תעריף המים והביוב. על פי הכללים החדשים התעריף מורכב משירותי המים ומשירותי הביוב שמספקת החברה.
 
תעריפי מים וביוב - כללי המים החדשים נכון ל 1/1/2017
 

1.1.2017

ש"ח (לפני מע"מ)
מגוריםצרכן ותיק
תעריף מים + ביוב בסיסית6.546
תעריף מים + ביוב גבוה10.536


צריכה אחרת
תעריף מים + ביוב גבוה10.975
תעריף מים + ביוב גבוה -צרכנים גדולים10.075


גינון ציבורי
גינון ציבורי5.869


חריגה מההקצבה עבור גינון
עד 8%7.337
מעל 8%8.804


ביוב בלבד
תעריף ביוב3.570


מוסד עירוני
מוסד עירוני8.533


חקלאות
תעריף כמות א' 19892.840


חריגה מההקצבה עבור חקלאות
עד 30%3.096
מעל 30%5.667


נזילה
תעריף נזילה5.400


 
צריכת מינימום: צרכן יחויב בצריכת מינימום של 3 מ"ק מים לתקופת חשבון, גם אם בפועל צרך פחות מהכמות האמורה באותה תקופה. עבור צריכת מינימום החיוב יחויב הצרכן בתעריף הנמוך (צריכה בסיסית).