תעריפי המים

בהתאם להחלטת הרשות הממשלתית למים וביוב, בתאריך 01.01.2010 נכנסו לתוקף כללי המים החדשים שקובעים, בין היתר, את תעריף המים והביוב. על פי הכללים החדשים התעריף מורכב משירותי המים ומשירותי הביוב שמספקת החברה.
 
תעריפי מים וביוב - כללי המים החדשים נכון ל 1/1/2018
 

1.1.2018

ש"ח (לפני מע"מ)
מגוריםצרכן ותיק
תעריף מים + ביוב בסיסית5.595
תעריף מים + ביוב גבוה10.536


צריכה אחרת
תעריף מים + ביוב גבוה10.536
תעריף מים + ביוב גבוה -צרכנים גדולים מעל 15 אלף מ"ק9.636
תעריף מים + ביוב גבוה -צרכנים גדולים מעל 250 אלף מ"ק9.386
  
גינון ציבורי
גינון ציבורי5.869
ביוב בלבד
תעריף ביוב3.902


מוסד עירוני
מוסד עירוני8.533


חקלאות
תעריף כמות א' 19892.265


חריגה מההקצבה עבור חקלאות
עד 30%3.057
מעל 30%5.498


נזילה
תעריף נזילה4.458


 
צריכת מינימום: צרכן יחויב בצריכת מינימום של 3 מ"ק מים לתקופת חשבון, גם אם בפועל צרך פחות מהכמות האמורה באותה תקופה. עבור צריכת מינימום החיוב יחויב הצרכן בתעריף הנמוך (צריכה בסיסית).