מיתב - תאגיד אזורי למים - הודעות לצרכן
פתיחת תפריט ניידים

הקלה לעסקים בתשלום חשבונות מים על רקע משבר הקורונה – הנחיות רשות המים

 
תאריך: 22/03/2020
בשל משבר הקורונה הפוקד אותנו, פורסמו הנחיות המאפשרות לבעלי עסקים לבקש הקלות בתשלום חשבון המים והביוב.
הקלות אלו רלוונטיות בשלב זה לחשבון המים והביוב האחרון המצוי בידי הצרכן וטרם שולם או החשבון הקרוב שיונפק על ידי מיתב לתשלום. ההקלה תינתן לצרכן אשר יפנה לתאגיד ויבקש לקבלה.
מי רשאי לקבל הקלה?
צרכן אשר הינו עוסק אשר צורך מים למטרות תעשיה ומלאכה, מסחר ושירותים, רשאי לבקש הקלה בתשלום חשבון המים.
מה התנאי לקבלת ההקלה?
התנאי לקבלת ההקלה הוא, שבצריכת המים של הצרכן חלה ירידה של מעל ל- 50% בצריכת המים ביחס לצריכה הממוצעת או ביחס לצריכה בתקופה מקבילה בשנה קודמת.
איזה הקלה ניתן לקבל?
לבקשת הצרכן, ידחה תשלום חשבון המים בחודשיים וניתן יהיה לפרוס אותו עד ל-12 תשלומים, על פי בחירת הצרכן.
בהתאם להנחיית רשות המים, פריסת התשלומים תחויב בריבית מינימלית.
לנוחותכם, אין צורך להגיע למשרדי התאגיד,
ניתן להגיש פניה באמצעות אתר האינטרנט לחצו כאן לצור קשר
בברכת בריאות איתנה