פתיחת תפריט ניידים

תעריפי המים

בהתאם להחלטת הרשות הממשלתית למים וביוב, בתאריך 01.01.2010 נכנסו לתוקף כללי המים החדשים שקובעים, בין היתר, את תעריף המים והביוב. על פי הכללים החדשים התעריף מורכב משירותי המים ומשירותי הביוב שמספקת החברה.
 
תעריפי מים וביוב - כללי המים החדשים נכון ל 1/7/2020
 

 

תעריף למ"ק (₪ לפני מע"מ)
מגורים
תעריף מים + ביוב בסיסית6.312
תעריף מים + ביוב גבוה11.505


צריכה אחרת
תעריף מים + ביוב גבוה11.505
תעריף מים + ביוב גבוה -צרכנים גדולים מעל 15 אלף מ"ק10.505
תעריף מים + ביוב גבוה -צרכנים גדולים מעל 250 אלף מ"ק10.255
  
גינון ציבורי
גינון ציבורי6.525
  
חריגה מההקצבה עבור גינון ציבורי 
עד 8%8.156
מעל 8%9.788
  
  
ביוב בלבד
תעריף ביוב4.078


מוסד עירוני
מוסד עירוני9.400


שירותי כבאות 
תעריף רשות הכבאות וההצלה8.430
  
חקלאות
תעריף כמות א' 19891.843


חריגה מההקצבה עבור חקלאות
עד 10%3.579
מעל 10%6.375


נזילה
עד 100 מ"ק מעבר לצריכה רגילה 6.312
מעל 100 מ"ק מעבר לצריכה רגילה לצרכן ביתי 1.000
מעל 100 מ"ק מעבר לצריכה רגילה לצרכן שאינו ביתי 6.312
 
צריכת מינימום: צרכן יחויב בצריכת מינימום של 3 מ"ק מים לתקופת חשבון, גם אם בפועל צרך פחות מהכמות האמורה באותה תקופה. עבור צריכת מינימום החיוב יחויב הצרכן בתעריף הנמוך (צריכה בסיסית).