מיתב - תאגיד אזורי למים - מפת הפרויקטים
פתיחת תפריט ניידים

מפת הפרויקטים

פרויקט

סוג עבודה

מועדי ביצוע

קיש - שפרינצק (רק באיזור בית רבקה)- גן יונה ( ממול לב"ח רבקה לבין רח אסף שמחוני 15-מינץ- החמישה-

מים

6/08/17 – 02/18

מחנה יהודה - פינס- שפרינצק

חלק ברח סלנט

מים/ביוב 

24/11/15 -02/18

 כולל עבודות לילה

מתחם הנביאים א' - הנביאים, הושע, קהילת פינסק, יואל, יונה, צפנייה

מים/ביוב  ( שלב א')

01/07/16 - 04/18

מתחם הנביאים ב' – יונה(בין רות לבין הושע),עובדיה, סמטת בבלי, מוריה( בין עובדיה לבין הושע), מיכל ( בין עובדיה לבין הושע)

מים/ביוב

 

אבן ספיר, הרב בלוי

( עבודות לילה)

מים/ביוב

12/16 - 02/19

טבריה ,צפת,שבט דן,שבט אשר, מנחם בגין( צומת),הרז"ה

הרב אלבז

מים/ביוב

12/06/17 – 06/18

מתחם ברנדייס: שיפר, אליהו גולומב, שלום עליכם, שלזינגר, שופט ברנדייס

ביוב

11/2017 – 04/2020

 

מינץ , אפשטיין, יצחק אלחנן, הנגב, הירדן, אסף שמחוני, יוספסברג, שפינוזה,אילת

ביוב

7/01/18 – 7/06/18

רבקה נוביק, אז"ר, קורצ'ק

 

מים /ביוב

4/12/17- 31/10/18

 

קרית מטלון שלב ב': גוש החלד , פקיעין

מים/ביוב

13/05/18 עד 03/2019

אלעד, שמעון הצדיק ב', ישיבת אוהל יעקב

מים

02/05/18-31/01/2019