מיתב - תאגיד אזורי למים - אמנת השירות
פתיחת תפריט ניידים

אמנת השירות


אנו, סגל עובדי מיתב והנהלתה, מביעים באמנה זו מחויבות להבטיח אספקת מים  ושירותי ביוב לכלל התושבים,  באופן סדיר ורציף, תוך שימוש בטכנולוגיות אספקה חדשניות, ותוך שמירה קפדנית על איכות המים המסופקים לכם

מתחייבים לפעול, בהתאם לכל דין, להשקעת תקבולי המים בשדרוג מערכות תשתית המים והביוב,  תוך שימוש בחומרים האיכותיים והבריאותיים ביותר ותוך הקפדה על איכות הסביבה. נפעל ליידע אתכם על עבודות הפיתוח והשדרוג ונפעל להקפיד על סביבת עבודה אסתטית, נקיה ובטיחותית בכל פרוייקט. 

נראה בכל צרכן שותף חשוב בהשגת יעדי החברה. נפעל בנאמנות, במקצועיות, במסירות וברגישות לטפל בכל בקשת שירות ופנייה, תוך שימוש בטכנולוגיות שירות מתקדמות והתבססות על הון אנושי מכוון שירות. אנו רואים במיתב לא רק ארגון עיסקי אלא גם ארגון קהילתי מוטה משימות חברתיות - לאומיות.

תמיד לשמור על זכויות הצרכנים בהתאם לחוקי המים, הוראות הרשות הממשלתית למים וביוב וכל דין החל בין התאגיד לצרכנים.  נשמור על יעילות כלכלית וניהול איכותי, תוך שקיפות מלאה. נפעל להטמיע ערכי שירות בקרב סגל התאגיד ונהיה סבלניים וסובלניים לכל פנייה.

מתחייבים לעשות המיטב לשמירת צינעת הפרט וחיסיון כל מידע אישי המגיע אילינו. נפעל לתת שירות תוך הקפדה רבה על כללי אבטחת המידע

יישום מדדי שירות איכותיים וסבירים לטובת הצרכן בתחומים המפורטים באמנת השירות

תוך פעילות מתמדת ועקבית כדי לעמוד בכל המדדים. אנו רוצים להיות ראויים לאמון של כל אחד ואחת מכם

במסגרת אמנה זו אנו מבקשים להיות מופת וחיקוי לכלל התאגידים, להציב תקני התנהלות מקצועיים, מוסריים וערכיים, תוך מתן כבוד לכם, הצרכנים.