מיתב - תאגיד אזורי למים - שלב א' - הגשת מפה טופוגרפית לרשות המקומית
פתיחת תפריט ניידים

שלב א' - הגשת מפה טופוגרפית לרשות המקומית

על הקבלן להגיש מפה טופוגרפית לאגף רישוי ופיקוח ברשות המקומית (נכון למועד פרסום הנחיות אלה הרשויות הרלוונטיות למיתב הינן: פתח תקווה, אלעד, כפר ברא) בשטחה הוא מעוניין לבנות. 
במסגרת הבדיקות ההנדסיות שמבצעת הרשות המקומית, תועבר המפה הטופוגרפית ע"י הרשות המקומית אל מיתב. במיתב תיבדק האפשרות לחיבורי מים וביוב עפ"י נתוני הרשת הציבורית. לאחר סימון קווי המים והביוב שאליהם ניתן להתחבר, תוחזר המפה אל הרשות המקומית.
 
                

לשלב הבא