מיתב - תאגיד אזורי למים - שלב ה' - אישור מיתב לוועדה המקומית - כחלק מהליך הוצאת היתר בניה
פתיחת תפריט ניידים