מיתב - תאגיד אזורי למים - שלב ו' - אישור מיתב לאספקת מים לצורך עבודה
פתיחת תפריט ניידים