מיתב - תאגיד אזורי למים - שלב ח' - ביצוע חיבור ביוב
פתיחת תפריט ניידים

שלב ח' - ביצוע חיבור ביוב

על הקבלן להגיש בקשה לחיבור ביוב שלושה חודשים טרם המועד הרצוי.
עד חודש מרגע הגשת הבקשה ע"י הקבלן, תתאם מיתב מול הגורמים הרלוונטיים את מועד ביצוע העבודה ותעדכן את הקבלן. תוקף התיאומים הינו לשלושה חודשים.
במידה ולא יתואם ביצוע חיבור ביוב ע"י הקבלן תוך שלושה חודשים מיום קבלת הודעה על אישור התיאומים, יהיה על מיתב לבצע את התיאומים מחדש על כל המשתמע מכך.