מיתב - תאגיד אזורי למים - פרויקטים 2015
פתיחת תפריט ניידים

פרויקטים 2015

פרויקטים לביצוע בשנת 2015
 
1.      קווי מים לביצוע :
 
1.1       מתחם הפלמ"ח-אנדרסן :
            תיאור הפרויקט : החלפת קווים בלויים בקטרים "6 - "4 לקו חדש בקוטר "6 .
            אורך הקו : 2,000 מ' .
 
1.2       הסיבים-המגשימים-השילוח :
            תיאור הפרויקט : החלפת קווים בלויים בקטרים "10 - "6 לקו חדש בקוטר "10 - "6 .
            אורך הקו : 2,000  מ' .
 
1.3       רח' שמעון הצדיק ויוסף בן קיסמא - אלעד :
            תיאור הפרויקט :  החלפת קווים בלויים בקטרים "6 - "4 לקו חדש בקוטר לקו חדש
            בקוטר "6 - "4 .
            אורך הקו : 1,700 מ' .
 
1.4       מתחם ק. מטלון - שלב א' :
            תיאור הפרויקט : החלפת קווים בלויים בקטרים "6 - "4 לקו חדש בקוטר "6 - "4 .
            אורך הקו : 1,680 מ' .
 
1.5       רח' רוטשילד-גרינשטיין :
            תיאור הפרויקט : החלפת קו בלוי בקוטר "6 לקו חדש בקוטר "6. 
            אורך הקו : 900  מ' .
 
1.6       מתחם הנביאים :
            תיאור הפרויקט : החלפת קו בלוי בקוטר "6 לקו חדש בקוטר "6 .
            אורך הקו : 900 מ' .
 
סה"כ הנחת/החלפת צנרת מים : 9,180 מ' .
 
 
2.       קווי ביוב לביצוע :
 
2.1       מתחם ק. מטלון - שלב א' :
            תיאור הפרויקט : החלפת קווים בלויים בקטרים  "20 - "8 לקווים חדשים בקטרים  "20 - "8 .
            אורך הקו : 3,550 מ' .
 
2.2       רח' שפרינצק והסביבה - שלב ב' :
            תיאור הפרויקט : החלפת קווים בלויים בקטרים  "14 - "8 לקווים חדשים בקטרים  "14 - "8 .
            אורך הקו : 2,740 מ' .
 
2.3       רח' קיש :
            תיאור הפרויקט : החלפת קווים בלויים בקטרים  "16 - "8 לקווים חדשים בקטרים  "16 - "8 .
            אורך הקו : 1,000 מ' .
 
2.4       רח' רוטשילד-גרינשטיין :
            תיאור הפרויקט : החלפת קו בלוי בקוטר  "8 לקו  חדש בקוטר "8 .
            אורך הקו : 850 מ'.
  
2.5      מתחם הנביאים והסביבה - שלב א' :
           תיאור הפרויקט : החלפת קווים בלויים  בקטרים "10 - "8 לקווים חדשים בקטרים "10 - "8 .
           אורך הקו : 2,000 מ' .
 
סה"כ אורך קווי ביוב : 10,140 מ' .
 
 
3.       ביצוע קווי מים לפיתוח בת.ב.ע. חדשות :
 
3.1       ת.ב.ע.  1206 - רחוב הסיבים .
3.2       שוק ליפקיס .
3.3       ת.ב.ע.  1228 - רחוב יבנה .
3.4       מתחם שעריה .
 
           
4.       ביצוע קווי ביוב לפיתוח בת.ב.ע. חדשות :
           
4.1       ת.ב.ע. 1206 - רחוב הסיבים .
4.2       מתחם שעריה .
4.3       שוק ליפקיס .
4.4       רחוב ז'בוטינסקי .
4.5       ת.ב.ע. 1228 -  יבנה .
4.6       מאסף חורשים - כפר ברא .
 
 
5.       תכנון קווי מים וביוב עבור תכניות שתבוצענה בשנת 2016 :
 
5.1       קווי מים באורך - 10,040 מ' .
5.2       קווי ביוב באורך - 9,650 מ' .
 
  
6.       מתקני מים לביצוע ותכנון :
           
6.1       שיקום בריכת י"ד הבנים - ביצוע .
6.2       הקמת בוסטר כפר גנים  - ביצוע .