מיתב - תאגיד אזורי למים - עדכון מספר נפשות
פתיחת תפריט ניידים