פתיחת תפריט ניידים

דוח איכות המים 2013 פתח תקווה

דו"ח איכות מים רבעוני לתקופה שבין 1.1.2013 לבין 31.3.2013


בדיקות מקרוביאליות

סוג נקודה מספר בדיקות מתוכננות מספר הבדיקות שבוצעו מספר הבדיקות שנמצאו תקינות מספר החריגות
בארות 5 4 4 0
בארות אחרי כלור 15 12 12 0
חיבורי מקורות 13 13 13 0
בריכות מים 18 18 18 0
רשת אספקה 244 244 244 0
סה"כ 295 291 291 0


בדיקות כימיות

סוג נקודה מספר בדיקות מתוכננות מספר הבדיקות שבוצעו מספר הבדיקות שנמצאו תקינות מספר החריגות
מי רשת 3 3 1 2
מי רשת חיבור מקורות 4 4 1 3
מי רשת- מתכות 1 1 1 0
מי רשת- עכירות 6 6 6 0
תלת חודשית 5 4 4 0
סה"כ 19 18 13 5

דו"ח איכות מים רבעוני לתקופה שבין 1.4.2013 לבין 30.6.2013


בדיקות מקרוביאליות

סוג נקודה מספר בדיקות מתוכננות מספר הבדיקות שבוצעו מספר הבדיקות שנמצאו תקינות מספר החריגות
בארות 5 4 4 0
בארות אחרי כלור 16 13 13 0
חיבורי מקורות 12 12 12 0
בריכות מים 19 17 17 0
רשת אספקה 258 258 258 0
סה"כ 310 304 304 0


בדיקות כימיות

סוג נקודה מספר בדיקות מתוכננות מספר הבדיקות שבוצעו מספר הבדיקות שנמצאו תקינות מספר החריגות
מי רשת 3 3 2 1
מי רשת חיבור מקורות       0
מי רשת- מתכות 1 1 1 0
מי רשת- עכירות 5 5 5 0
תלת חודשית 5 4 4 0
סה"כ 14 13 12 1

דו"ח איכות מים רבעוני לתקופה שבין 1.7.2013 לבין 30.9.2013


בדיקות מקרוביאליות

סוג נקודה מספר בדיקות מתוכננות מספר הבדיקות שבוצעו מספר הבדיקות שנמצאו תקינות מספר החריגות
בארות 8 6 6 0
בארות אחרי כלור 18 14 14 0
חיבורי מקורות 13 13 13 0
בריכות מים 19 16 16 0
רשת אספקה 254 254 254 0
סה"כ 312 303 303 0


בדיקות כימיות

סוג נקודה מספר בדיקות מתוכננות מספר הבדיקות שבוצעו מספר הבדיקות שנמצאו תקינות מספר החריגות
מי רשת 6 6 1 5
מי רשת- מתכות 1 1 1 0
מצומצמת 5 4 4 0
מי רשת- עכירות 5 5 5 0
חיבור מקורות 2 2 2 0
תלת חודשית 6 4 4 0
סה"כ 25 22 17 5

דו"ח איכות מים רבעוני לתקופה שבין 1.10.2013 לבין 31.12.2013


בדיקות מקרוביאליות

סוג נקודה מספר בדיקות מתוכננות מספר הבדיקות שבוצעו מספר הבדיקות שנמצאו תקינות מספר החריגות
בארות 6 5 5 0
בארות אחרי כלור       0
חיבורי מקורות 14 14 14 0
בריכות מים 22 18 18 0
רשת אספקה 266 263 263 0
סה"כ 308 300 300 0


בדיקות כימיות

סוג נקודה מספר בדיקות מתוכננות מספר הבדיקות שבוצעו מספר הבדיקות שנמצאו תקינות מספר החריגות
מי רשת       0
מי רשת- מתכות       0
מצומצמת        
מי רשת- עכירות       0
תלת חודשית       0
סה"כ 0 0 0 0

דו"ח איכות מים שנתי לתקופה שבין 1.1.2013 לבין 31.12.2013


בדיקות מקרוביאליות

סוג נקודה מספר בדיקות מתוכננות מספר הבדיקות שבוצעו מספר הבדיקות שנמצאו תקינות מספר החריגות
בארות 24 19 19 0
בארות אחרי כלור 49 39 39 0
חיבורי מקורות 52 52 52 0
בריכות מים 78 69 69 0
רשת אספקה 1022 1019 1019 0
סה"כ 1225 1198 1198 0

הערות:             
במידה וחוזרת בדיקה בקטריולוגית שאינה תקינה, נערכת בדיקה חוזרת.
במידה ובדיקה חוזרת אינה תקינה, נסגר מקור המים ומטופל.   


בדיקות כימיות

סוג נקודה מספר בדיקות מתוכננות מספר הבדיקות שבוצעו מספר הבדיקות שנמצאו תקינות מספר החריגות
מי רשת 12 12 4 8
מי רשת חיבור מקורות 6 6 3 3
מי רשת- מתכות 3 3 3 0
מי רשת- עכירות 16 16 16 0
תלת חודשית 16 12 12 0
מצומצמת 5 4 4 0
סה"כ 58 53 42 11