פתיחת תפריט ניידים

דוח איכות המים 2013 אלעד

דו"ח איכות מים רבעוני לתקופה שבין 1.1.2013 לבין 31.3.2013


בדיקות מקרוביאליות

סוג נקודה מספר בדיקות מתוכננות מספר הבדיקות שבוצעו מספר הבדיקות שנמצאו תקינות מספר החריגות
חיבורי מקורות 3 3 3 0
בריכות מים 3 3 3 0
רשת אספקה 36 36 36 0
סה"כ 42 42 42 0


בדיקות כימיות

סוג נקודה מספר בדיקות מתוכננות מספר הבדיקות שבוצעו מספר הבדיקות שנמצאו תקינות מספר החריגות
מי רשת עכירות 1 1 1 0
מי רשת חיבור מקורות 1 1 0 1
מי רשת 1 1 0 1
סה"כ 3 3 1 2

דו"ח איכות מים רבעוני לתקופה שבין 1.4.2013 לבין 30.6.2013


בדיקות מקרוביאליות

סוג נקודה מספר בדיקות מתוכננות מספר הבדיקות שבוצעו מספר הבדיקות שנמצאו תקינות מספר החריגות
חיבורי מקורות 4 4 4 0
בריכות מים 3 3 3 0
רשת אספקה 42 42 42 0
סה"כ 49 49 49 0


בדיקות כימיות

סוג נקודה מספר בדיקות מתוכננות מספר הבדיקות שבוצעו מספר הבדיקות שנמצאו תקינות מספר החריגות
מי רשת עכירות 2 2 2 0
מי רשת חיבור מקורות 1 1 1 0
מי רשת 2 2 2 0
מי רשת מתכות 1 1 1  
סה"כ 6 6 6 0

דו"ח איכות מים רבעוני לתקופה שבין 1.7.2013 לבין 30.9.2013


בדיקות מקרוביאליות

סוג נקודה מספר בדיקות מתוכננות מספר הבדיקות שבוצעו מספר הבדיקות שנמצאו תקינות מספר החריגות
חיבורי מקורות 3 3 3 0
בריכות מים 4 4 4 0
רשת אספקה 42 42 42 0
סה"כ 49 49 49 0


בדיקות כימיות

סוג נקודה מספר בדיקות מתוכננות מספר הבדיקות שבוצעו מספר הבדיקות שנמצאו תקינות מספר החריגות
מי רשת עכירות 1 1 1 0
מי רשת 1 1 1 0
חיבור מקורות 1 1 1 0
סה"כ 3 3 3 0

דו"ח איכות מים רבעוני לתקופה שבין 1.10.2013 לבין 31.12.2013


בדיקות מקרוביאליות

סוג נקודה מספר בדיקות מתוכננות מספר הבדיקות שבוצעו מספר הבדיקות שנמצאו תקינות מספר החריגות
חיבורי מקורות 3 3 3 0
בריכות מים 3 3 3 0
רשת אספקה 44 44 44 0
סה"כ 50 50 50 0


בדיקות כימיות

סוג נקודה מספר בדיקות מתוכננות מספר הבדיקות שבוצעו מספר הבדיקות שנמצאו תקינות מספר החריגות
מי רשת        
מי רשת חיבור מקורות       0
מי רשת        
סה"כ 0 0 0 0

דו"ח איכות מים שנתי לתקופה שבין 1.1.2013 לבין 31.12.2013


בדיקות מקרוביאליות

סוג נקודה מספר בדיקות מתוכננות מספר הבדיקות שבוצעו מספר הבדיקות שנמצאו תקינות מספר החריגות
חיבורי מקורות 13 13 13 0
בריכות מים 13 13 13 0
רשת אספקה 164 164 164 0
סה"כ 190 190 190 0

הערות:             
במידה וחוזרת בדיקה בקטריולוגית שאינה תקינה, נערכת בדיקה חוזרת.
במידה ובדיקה חוזרת אינה תקינה, נסגר מקור המים ומטופל.   


בדיקות כימיות

סוג נקודה מספר בדיקות מתוכננות מספר הבדיקות שבוצעו מספר הבדיקות שנמצאו תקינות מספר החריגות
מי רשת 4 4 3 1
מי רשת חיבור מקורות 3 3 2 1
מי רשת- מתכות 2 2 2 0
מי רשת- עכירות 3 3 3 0
סה"כ 12 12 10 2