פתיחת תפריט ניידים

דוח איכות המים 2013 כפר ברא

דו"ח איכות מים רבעוני לתקופה שבין 1.1.2013 לבין 31.3.2013


בדיקות מקרוביאליות

סוג נקודה מספר בדיקות מתוכננות מספר הבדיקות שבוצעו מספר הבדיקות שנמצאו תקינות מספר החריגות
בארות 3 3 3 0
בארות אחרי כלור 1 1 1 0
בריכות מים 6 6 6 0
רשת אספקה 15 15 15 0
סה"כ 25 25 25 0


בדיקות כימיות

סוג נקודה מספר בדיקות מתוכננות מספר הבדיקות שבוצעו מספר הבדיקות שנמצאו תקינות מספר החריגות
מי רשת 1 1 0 1
מי רשת- מתכות 1 1 1 0
מי רשת- עכירות 1 1 1 0
תלת חודשית 1 1 1 0
סה"כ 4 4 3 1

דו"ח איכות מים רבעוני לתקופה שבין 1.4.2013 לבין 30.6.2013


בדיקות מקרוביאליות

סוג נקודה מספר בדיקות מתוכננות מספר הבדיקות שבוצעו מספר הבדיקות שנמצאו תקינות מספר החריגות
בארות 3 3 3 0
בארות אחרי כלור 1 1 1 0
בריכות מים 6 6 6 0
רשת אספקה 15 15 15 0
סה"כ 25 25 25 0


בדיקות כימיות

סוג נקודה מספר בדיקות מתוכננות מספר הבדיקות שבוצעו מספר הבדיקות שנמצאו תקינות מספר החריגות
מצומצמת 1 1 1 0
תלת חודשית 1 1 1 0
סה"כ 2 2 2 0

דו"ח איכות מים רבעוני לתקופה שבין 1.7.2013 לבין 30.9.2013


בדיקות מקרוביאליות

סוג נקודה מספר בדיקות מתוכננות מספר הבדיקות שבוצעו מספר הבדיקות שנמצאו תקינות מספר החריגות
בארות 4 3 3 0
בארות אחרי כלור 2 2 2 0
בריכות מים 8 8 8 0
רשת אספקה 20 20 20 0
סה"כ 34 33 33 0


בדיקות כימיות

סוג נקודה מספר בדיקות מתוכננות מספר הבדיקות שבוצעו מספר הבדיקות שנמצאו תקינות מספר החריגות
מי רשת 1 1 0 1
תלת חודשי 1 1 1 0
מי רשת- עכירות 1 1 1 0
סה"כ 3 3 2 1

דו"ח איכות מים רבעוני לתקופה שבין 1.10.2013 לבין 31.12.2013


בדיקות מקרוביאליות

סוג נקודה מספר בדיקות מתוכננות מספר הבדיקות שבוצעו מספר הבדיקות שנמצאו תקינות מספר החריגות
בארות       0
בארות אחרי כלור 1 0 0 0
בריכות מים 6 6 5 1
רשת אספקה 18 16 16 0
סה"כ 25 22 21 1בדיקות כימיות

סוג נקודה מספר בדיקות מתוכננות מספר הבדיקות שבוצעו מספר הבדיקות שנמצאו תקינות מספר החריגות
מי רשת       0
מי רשת- מתכות       0
מי רשת- עכירות       0
תלת חודשית       0
סה"כ 0 0 0 0

דו"ח איכות מים שנתי לתקופה שבין 1.1.2013 לבין 31.12.2013


בדיקות מקרוביאליות

סוג נקודה מספר בדיקות מתוכננות מספר הבדיקות שבוצעו מספר הבדיקות שנמצאו תקינות מספר החריגות
בארות 10 9 9 0
בארות אחרי כלור 5 4 4 0
בריכות מים 26 26 25 1
רשת אספקה 68 66 66 0
סה"כ 109 105 104 1

הערות:             
במידה וחוזרת בדיקה בקטריולוגית שאינה תקינה, נערכת בדיקה חוזרת.
במידה ובדיקה חוזרת אינה תקינה, נסגר מקור המים ומטופל.   


בדיקות כימיות

סוג נקודה מספר בדיקות מתוכננות מספר הבדיקות שבוצעו מספר הבדיקות שנמצאו תקינות מספר החריגות
מי רשת 2 2 0 2
מי רשת- מתכות 1 1 1 0
מי רשת- עכירות 2 2 2 0
מצומצמת 1 1 1 0
תלת חודשית 3 3 3 0
סה"כ 9 9 7 2