פתיחת תפריט ניידים

דוח איכות המים 2014 אלעד

דו"ח איכות מים רבעוני לתקופה שבין 1.4.2014 לבין 30.6.2014

בדיקות מקרוביאליות

 

סוג נקודה מספר בדיקות מתוכננות מספר הבדיקות שבוצעו מספר הבדיקות שנמצאו תקינות מספר החריגות
חיבורי מקורות 4 3 3 0
בריכות מים 3 3 3 0
רשת אספקה 58 54 53 1
סה"כ 65 60 59 1