מיתב - תאגיד אזורי למים - טופס הכרה בנזילה - מד ראשי
פתיחת תפריט ניידים