מיתב - תאגיד אזורי למים - מידע ליזמים ובונים
פתיחת תפריט ניידים

מידע ליזמים ובונים

קבלן, יזם או כל גורם אחר המעוניין לבנות מבנה חדש או להוסיף / לשנות מבנה קיים (להלן: "הקבלן") נדרש לקבל את אישור מיתב להתקנת תשתיות מים וביוב (להלן גם: "תכנית סניטרית") כנדרש בחוק ובתקנות, וזאת כתנאי לקבלת היתר בניה, טופס 2, טופס 4 ותעודת גמר.
תהליך קבלת האישורים הנדרשים הנו תהליך מובנה הכולל הגשת תכניות למיתב, בדיקות בשטח, עבודות מטעם מיתב, אישורי תכניות ע"י מיתב, תשלום היטלים ועוד.

על מנת להקל עליך ולסייע לך בתהליך רישוי הבנייה, מוגשת לך חוברת קווים מנחים ובה מפורטות  הדרישות העיקריות של מיתב / המחוקק, לכל אחד משלבי התהליך. מודגש כי מסמך זה הינו כללי ובלתי ממצה ואשר על כן, אינו מהווה התחייבות ספציפית כל שהיא של מיתב, לביצוע ו/או אי ביצוע, דבר כלשהו, בהקשר עם קבלן כזה או אחר ו/או מבנה כזה או אחר.  
אנו ממליצים לך לקרוא את ההנחיות בעיון רב ולמלא אחריהן באופן מלא ובסדר המתואר. מילוי מוקפד של ההנחיות יסייע ליצור מסלול מהיר לבניה ולאישורים ולצמצם ככל הניתן את העיכובים וחוסר הבהירות במהלך התכנון והבניה.
נציגי רישוי בנייה במרכז שרות הלקוחות של מיתב ישמחו לעמוד לשרותך לכל שאלה או הבהרה.

שעות פעילות המשרד:
יום א' מהשעה 08:30 עד 18:00, ימים ב', ד', ה' מהשעה 08:30 עד 14:00, ימי ג' מהשעה 8:30 עד 19:00
בערבי חג וחול המועד אין קבלת קהל
טלפון: 03-9395529 /  03-9395528  /  2039*
פקס:  03-9306266