מיתב - תאגיד אזורי למים - מניעת זיהום מים
פתיחת תפריט ניידים

מניעת זיהום מים

מידע ונתונים על מערכת הובלת השפכים לפי תקנות המים, ( מניעת זיהום מים ) ( מערכת הובלת שפכים ) התשע"ב 2011 
 
נוהל לטיפול תקלות ביוב לחץ כאן
 
 נתונים על קווי ביוב ראשיים בפתח תקווה  לחץ כאן
 
 נתונים על קווי ביוב ראשיים באלעד  לחץ כאן
 
 נתונים על קווי ביוב ראשיים בכפר ברא לחץ כאן