מיתב - תאגיד אזורי למים - בקשה להתקנת מד מים בעל תצוגה רדומה בשבת מד "כרמל גלאט"
פתיחת תפריט ניידים