פתיחת תפריט ניידים

מכרזים משנת 2020

 
מכרז 100-20 החלפת והתקנת מדי מים
לפרטים נוספים בשפה העברית - לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית - לחץ כאן 
 
הודעה על דחיית מועדים מכרז 100-20 
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן 
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן