מיתב - תאגיד אזורי למים - פרויקטים פעילים
פתיחת תפריט ניידים

פרויקטים פעילים

נובמבר 2020
 
 

פרויקט

סוג עבודה

מועדי ביצוע

הערות

פוחס-המגינים

(כ"ז בניסן, האילנות, לוחמי השחרור, דינוביץ אבשלום)

מים וביוב

8/20-12/21

 

המגינים- חלק 2

המגינים, אחד העם, אמיר בנימיני, אבו רביע, הרברט

מים

11/20-9/21

 

כפר ברא

   

פיתוח שכונה חדשה