מיתב - תאגיד אזורי למים - מדי מים לקריאה מרחוק (קר"מ)
פתיחת תפריט ניידים

מדי מים לקריאה מרחוק (קר"מ)

מיתב מפעילה בפתח תקווה ובכפר ברא מערכת מתקדמת לקריאה מרחוק של מדי המים, הכוללת יכולות טכנולוגיות מתקדמות של מדידה ובקרה.
מדי המים המותקנים הינם מדי קר"מ (קריאה מרחוק) בהם קריאת נתוני צריכת המים מתבצעת באמצעות שידור למערכת בקרה ממוחשבת.
השידור מתבצע באמצעות מערכת רדיו בשימוש אנטנות זעירות הפרושות ברחבי העיר. האנטנות משמשות לקליטה בלבד והן אינן מייצרות שידור כלשהו.
המידע שנאסף מועבר באמצעות מודם סלולרי בדומה לטלפון הנייד שלנו, מספר פעמים ביום, במעיין הודעת טקסט, למחשבי התאגיד.
אישור המשרד לאיכות הסביבה - פטור להיתר קרינה של מערכת קריאת מדי מים לחץ כאן.
 
יתרונות מערכת הקר"מ
  • המערכת מייתרת את הצורך בגישה פיזית אל מדי המים לקריאת נתונים.
  • קבלת חשבון מים מדויק ואפשרות לקבלת נתונים גם במהלך תקופת החשבון.
  • קבלת מידע דיגיטלי על צריכת המים לטובת שימוש מושכל וחסכוני במים, כולל באמצעות מערכת Read your meter(לחץ כאן) בה כל צרכן יכול לצפות בעצמו בנתוני מד המים שלו.
  • קבלת התראות לגבי צריכת מים מוגברת, זיהוי מוקדם של נזילות סמויות או גלויות.
  • קבלת התראות בשל חשש לשיבוש מדידה עקב חבלה או תקלה במד המים.
זיהוי צריכת מים חריגה / חשש לנזילה
מערכת הקר”מ מאפשרת זיהוי צריכות מים חריגות או חשש לנזילות בזמן אמת.
הקריטריון לזיהוי חשש לנזילה באמצעות המערכת במד מים משויך (דירתי), הינו צריכה רציפה של מים במד במשך 21 שעות.
במקרה זה תישלח לצרכן התראה בהודעת טקסט (SMS) אודות החשש לנזילה.
באם מספר הטלפון אינו מעודכן ברשומותינו ו/או במידה ואינכם מעוניינים לקבל הודעות טקסט, ישלח מכתב התראה.
לקבלת התראה באמצעות הודעת טקסט יש לוודא כי מספר הטלפון הנייד מעודכן ברשומותינו.
לרישום/שינוי מספר טלפון נייד ניתן לפנות אל שירות הלקוחות (לצור קשר).
הקריטריון לזיהוי חשש לנזילה באמצעות המערכת במד מים ראשי הינו צריכה רציפה של מים במד במשך 23 שעות.
במקרה זה ישלח מכתב התראה אל "ועד הבית".
לתשומת לב:
התראת דליפה תישלח באם התקיימו הקריטריונים המצוינים מעלה.
אין בהתראה זו בכדי להצביע בהכרח על דליפה.
הדבר יכול לנבוע משימוש חריג במים, ברז שהושאר פתוח ו/או מטפטף, מערכת השקיה ממוחשבת הפועלת ללא הפסקה, נזילה סמויה בצנרת, אי תקינות במתקן מים (דוד, מאגר, מערכת משאבות) וכיוצא בזה.
 
המידע עדכני ליום 30.03.20