מיתב - תאגיד אזורי למים - סגירה זמנית של קבלת קהל במוקדי השירות
פתיחת תפריט ניידים