מיתב - תאגיד אזורי למים - מכון התקנים מעניק למיתב תו יהלום
פתיחת תפריט ניידים