פתיחת תפריט ניידים

Skip Navigation Links.
Collapse עמוד הביתעמוד הבית
Collapse התאגיד שלנוהתאגיד שלנו
פרופיל התאגיד
דבר המנכ"ל
דבר ראש העיר
חברי דירקטוריון
חברי הנהלה
רו"ח ומבקר פנים
Collapse מידע ודוחותמידע ודוחות
דוחות כספיים
תוכניות עבודה
מניעת זיהום מים
Collapse דו"חות שנתיים לצרכןדו"חות שנתיים לצרכן
דו"ח שנתי לצרכן על פעילות מיתב לשנת 2019
דו"ח שנתי לצרכן על פעילות מיתב לשנת 2018
דו"ח שנתי לצרכן על פעילות מיתב לשנת 2017
דוח שנתי לצרכן על פעילות מיתב בשנת 2016
דוח שנתי לצרכן על פעילות מיתב בשנת 2015
דוח שנתי לתושב שנת 2014 - גרסא דיגיטלית
מסמכי יסוד
חוק חופש המידע
אמנת השירות
מידע בחירום
הוראות קבע
הצהרת נגישות
תקני האיכות
Collapse רכש ומכרזיםרכש ומכרזים
Collapse מכרזים - שנת  2020מכרזים - שנת 2020
החלטות ועדת פטור
מכרזים משנת 2020
מכרזים משנת 2019
מכרזים משנת 2018
מכרזים משנת 2017
מכרזים משנת 2016
מכרזים משנת 2015
מכרזים משנת 2014
מכרזים משנת 2013
מכרזים משנת 2012
Collapse שאלות ותשובותשאלות ותשובות
שאלות לחשבון המים
שאלות בנוגע לאיכות המים
שאלות כלליות בנושא מים
שאלות בנושא חיסכון במים
שאלות על אחזקת משק המים בבניין משותף
Collapse מידע ליזמיםמידע ליזמים
מידע ליזמים ובונים
שלב א' - הגשת מפה טופוגרפית לרשות המקומית
שלב ב' - קבלת רשימת תנאים להיתר מהוועדה לבנין ערים
שלב ג' - הגשת תוכנית סניטארית למיתב
שלב ד' - תשלום היטלים
שלב ה' - אישור מיתב לוועדה המקומית - כחלק מהליך הוצאת היתר בניה
שלב ו' - אישור מיתב לאספקת מים לצורך עבודה
שלב ז' - התקנת חיבור מים ומד מים לבנייה
שלב ח' - ביצוע חיבור ביוב
שלב ט' - מהלך הבנייה
שלב י' - ביקורת סופית לקבלת אישור מיתב לאספקת מים
שלב י"א - התקנת מדי מים קבועים
שלב י"ב - אישור מיתב לתעודת גמר
Collapse פרויקטים בביצועפרויקטים בביצוע
מפת הפרויקטים
פרויקטים 2014
פרויקטים 2015
פרויקטים 2016
פרויקטים 2017
פרויקטים 2018
פרויקטים 2019
פרויקטים פעילים
Collapse שירות לקוחותשירות לקוחות
מרכזי שירות לקוחות
עושים לכם חשבון - הסבר על חשבון המים
תעריפי המים
Collapse אפשרויות תשלוםאפשרויות תשלום
תשלומים בהוראת קבע
המוקד התפעולי
Collapse תהליכים מרכזיים מול הלקוחתהליכים מרכזיים מול הלקוח
עדכון מספר נפשות
עדכון בעקבות נזילה
תשלום לצרכן / החזר
החלפת מד מים
קישורים שימושיים
Collapse איכות המיםאיכות המים
שומרים על מערכת הביוב בבית
מידע על איכות המים
דוח איכות המים 2018
דוח איכות המים 2017
דוח איכות המים 2015
Collapse דוח איכות המים 2014דוח איכות המים 2014
דוח איכות המים 2014 פתח תקווה
דוח איכות המים 2014 אלעד
דוח איכות המים 2014 כפר ברא
Collapse דוח איכות המים 2013דוח איכות המים 2013
דוח איכות המים 2013 פתח תקווה
דוח איכות המים 2013 אלעד
דוח איכות המים 2013 כפר ברא
בדיקת איכות המים ברשת הפרטית
Collapse שפכי תעשיהשפכי תעשיה
כללי שפכי תעשיה
דוח 2018 שפכי תעשיה
דוח 2017 שפכי תעשיה
דוח 2016 - שפכי תעשיה
דוח 2014 - שפכי תעשיה
סימולטור לחישוב שפכי תעשיה
טפסי שירות לקוחות
עדכונים על רקע משבר הקורונה
מדי מים לקריאה מרחוק (קר"מ)
הסדרי נגישות
מיתב מברכת את מר אברהם נויברגר על קבלת התואר יקיר העיר פתח תקוה
פעילות מרכזי שרות הלקוחות בחגי תשרי
הודעות לצרכן
צור קשר